prijs van steunzolen

 Volgende 10 » 
1.Podotherapie
 
podotherapie is sinds 1982 het enige wettelijk erkende beroep op het gebied van voetbehandelingen. de beschermde titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden na afronding van de vierjarige hbo-opleiding podotherapie. een podotherapeut werkt uitsluitend op verwijzing van een arts en behandelt voetklachten en/of klachten aan de enkels, onderbenen, knieën, heupen of rug, die voortkomen uit het verkeerd functioneren van de voeten. daarnaast behandelt de podotherapeut ook klachten als gevolg van een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus of reumatoïde artritis. de podotherapeut behandelt niet alleen de pijnklacht van de patiënt, maar probeert ook de oorzaak van de klacht te achterhalen. specialisatie een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatiënten en het geven van voorlichting (preventie). tot de risicopatiënten behoort o.a. de grote groep diabetes-mellitus patiënten. podotherapeuten zijn de beroepsbeoefenaren die daar speciaal voor opgeleid zijn. de behandeling van diabetische voeten vindt veelal plaats in speciale voetenpoliklinieken in een ziekenhuis, waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt en de podotherapeut is dè beroepsbeoefenaar die hierin participeert. immers de podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt. welke klachten behandelt een podotherapeut? · specifieke voetproblemen bij kinderen · standsafwijkingen van tenen/nagels · overbelasting klachten · vermoeidheidsklachten · sportblessures · klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie, heup en rugklachten · klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma · ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten · ingegroeide nagels daarnaast wordt uiteraard voorlichting gegeven ter voorkoming van diverse klachten. kwaliteitseisen podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. de nederlandse vereniging van podotherapeuten (nvvp) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld. alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de nvvp, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan fontys hogeschool of saxion hogeschool. deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de minister aangewezen. podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het kwaliteitsregister paramedici. dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten cesar en mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, huidtherapeuten, radiologisch therapeuten en – laboranten; in totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn hygiëne opgesteld. tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde post-hbo-cursussen.
2.Behandelingen
 
een podotherapeut is direct toegankelijk of werkt op verwijzing van een huisarts of specialist en behandelt mensen met voetklachten en daarmee samenhangende houdingsproblemen zoals: · standsafwijkingen aan voeten, tenen en nagels · brandende, prikkende, stekende, zeurende en/of pijnlijke voeten · huidproblemen zoals overmatig eelt en likdoorns · nagelproblemen zoals ingegroeide, verdikte, afgebroken, misvormde en pijnlijke nagels · overbelasting klachten, drukplekken en wrijvingsplekken · vermoeidheidsklachten · specifieke voetproblemen bij diabetes mellitus, patiënten met vaatproblemen en reumatoïde artritis · pijn in enkels, knieën, heupen, rug en nek · een afwijkend looppatroon na de diagnose van de verwijzend arts voert de podotherapeut een uitgebreid onderzoek uit. hiermee probeert de podotherapeut de oorzaak van de klachten te achterhalen. dit onderzoek bestaat, afhankelijk van de klacht, uit: · een vraaggesprek waarin de klacht en daarmee samenhangende gegevens besproken worden. · een voetonderzoek waarbij wordt gelet op eventuele afwijkende botstructuren en pijnplekken en de beweeglijkheid van de voeten wordt beoordeeld. · een inspectie waarbij de voetstand en zonodig de houding worden bekeken op een podoscoop. · een ganganalyse waarbij wordt gekeken hoe de voeten en het lichaam functioneren tijdens lopen. · het opmeten van de voeten. · het maken van een scan / voetafdrukken waarop de podotherapeut verschillende kenmerken van de voeten kan herkennen, de stand van de voet te zien is, de lengte van de voet bepaald kan worden en waarop een eventuele therapie ingetekend kan worden.
3.Home
 
onze praktijk in ridderkerk kenmerkt zich door hoge kwalitatieve zorg, service en werkt met de modernste technieken om onderzoeken te doen en zolen te vervaardigen. het (podotherapeutisch-) onderzoek bestaat uit: inspectie, dynamisch voetanalyse, voetscan, functie onderzoek en pijnpalpatie. indien nodig wordt het onderzoek uitgebreid om kniestand, bekken- en lage rug te inspecteren. tevens is onze praktijk ook gespecialiseerd in het onderzoeken, screenen en behandelen van de diabetische (wonden) en reumatische voeten.
4.Voetwijzer
 
diabetische voet mensen met diabetes hebben een grotere kans op problemen met de voeten en de huid dan mensen zonder diabetes. uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier mensen met diabetes vroeg of laat te maken krijgt met voetproblemen. u kunt echter zelf veel doen om deze problemen te voorkomen. meer over de diabetische voet kindervoet als een kind de voeten belast zien we geleidelijk een verandering in de stand ... de voeten en benen. eerst staan de voeten ver uit elkaar met de benen in een o-stand om het onzekere voortbewegen te vergemakkelijken. met vallen en opstaan worden de spieren getraind en het looppatroon zekerder. meer over de kindervoet reumatische voet het exacte aantal reumapatiënten in nederland is niet bekend. volgens schattingen zijn 450.000 mensen onder behandeling ... de reumatoloog. echter, het aantal mensen met gewrichtsklachten ligt velen malen hoger; geschat wordt dat 2.5 tot 3 miljoen mensen last hebben ... pijnlijke en/of niet goed functionerende voeten. meer over de reumatische voet sportersvoet tijdens het sporten wordt veel verlangd ... de spieren en gewrichten. dit komt door snelheid, kracht en herhalende bewegingen die gemaakt worden. contactsport maakt de kans op blessures vele malen groter. meer over de sportersvoet
5.Kindervoet
 
als een kind de voeten belast zien we geleidelijk een verandering in de stand ... de voeten en benen. eerst staan de voeten ver uit elkaar met de benen in een o-stand om het onzekere voortbewegen te vergemakkelijken. met vallen en opstaan worden de spieren getraind en het looppatroon zekerder. rond het 2e-3e jaar wijzigt de o-stand ... de benen zich in een x-stand, tevens vallen de voeten in deze fase vaal nog opvallend naar binnen. ...af ongeveer het 5e levensjaar gaan de benen een rechte vorm aannemen. door tijdig ingrijpen ... een podotherapeut kunnen bestaande pijnklachten vaak verholpen worden en/of afwijkende voet-, been- of teenstanden tijdens de groei gecorrigeerd. indicaties · overmatig struikelen. · niet lang kunnen lopen. · hielklachten. · afwijkende/kromme teenstand. · ingegroeide nagel. · knie-, heup- en rugklachten. · pijn tijdens sporten. · vermoeidheid in voeten en/of benen. · groeipijnen · blaren en pijnlijke drukplekken op de binnenkant ... de voet therapiemogelijkheden · zooltherapie ter correctie ... de voeten. · zooltherapie ter verbetering ... de functie ... de voeten. · othese, hulpmiddel om teenstand afwijkingen te corrigeren. · advies m.b.t. spieroefeningen. · nagelbehandeling. · schoenadvies
6.Reumatische voet
 
het exacte aantal reumapatiënten in nederland is niet bekend. volgens schattingen zijn 450.000 mensen onder behandeling ... de reumatoloog. echter, het aantal mensen met gewrichtsklachten ligt velen malen hoger; geschat wordt dat 2.5 tot 3 miljoen mensen last hebben ... pijnlijke en/of niet goed functionerende voeten. op dit moment zijn er meer dan 200 aandoeningen bekend, die onder de term reuma vallen. iedere reumatische aandoening heeft zijn eigen oorzaken, symptomen en gevolgen maar uit onderzoek is gebleken dat 80-96% ... alle reumapatiënten voetklachten heeft! bij enkele vormen ... reuma kan door ontstekingsprocessen in en rondom de voetgewrichten de stand ... de voeten veranderen. hierdoor kunnen pijnlijke drukplekken ontstaan of de voet kan verstijven waardoor deze niet goed meer functioneert. met behulp ... podotherapeutische zolen of aanpassingen in de schoen kan de podotherapeut voor pijnverlichting zorgen, tijdens het lopen. daarnaast zal de podotherapeut indien nodig een schoenadvies geven. hierdoor zal de patiënt beter weten wat voor soort schoenen bij zijn/haar voeten passen. werkwijze de podotherapeut begint het onderzoek met een vraaggesprek naar aanleiding ... de klacht. vervolgens beoordeelt de podotherapeut de bewegingsmogelijkheden ... de voeten en benen. zowel in zithouding als tijdens het staan en lopen worden specifieke bewegingen ... voeten en benen getest. de bevindingen, dynamische analyse ... het lopen, conclusies en het behandelplan ... de podotherapeut worden besproken met de patiënt en gerapporteerd aan de verwijzer. indien nodig worden andere disciplines ingeschakeld en/of behandelingen op elkaar afgestemd doel door tijdig ingrijpen ... de podotherapeut wordt getracht om voetklachten te verminderen en om pijn te bestrijden. let wel volledige genezing ... de reumatische voetklachten is niet mogelijk. therapiemogelijkheden · zooltherapie voor een betere drukverdeling onder de voet waardoor de functie ... de voeten verbetert en de pijnklachten verminderen · tijdelijke vilttherapie om pijnlijke plekken direct te ontlasten en/of te beschermen · siliconen orthese (=teenstukje) om afwijkende teenstanden te corrigeren en/of ter voorkoming ... drukplekken · adviezen m.b.t. dagelijkse voet- en/of nagelverzorging · specifieke schoenadviezen voor patiënten met reumatische klachten · wondverzorging indicaties · afwijkende voet- en teenstanden · pijnlijke voeten, tenen en/of nagels · voorvoetklachten · eelt- en/of likdoornvorming · pijn in de hiel · knie-, heup- en rugklachten door verkeerde voetstand
7.Sportersvoet
 
tijdens het sporten wordt veel verlangd ... de spieren en gewrichten. dit komt door snelheid, kracht en herhalende bewegingen die gemaakt worden. contactsport maakt de kans op blessures vele malen groter. mogelijke oorzaken ... sportblessures · slechte warming-up · te snelle opbouw trainingsduur en intensiteit · slecht schoeisel · verkeerde voetstand en/of looppatroon · aangeboren of verworven platvoeten of holvoeten · letsel door misstap of door invloed ... andere sporters · te slappe of stijve spieren/banden/gewrichten · combinatie ... bovengenoemde therapiemogelijkheden · zooltherapie ter verbetering ... het looppatroon en de voetafwikkeling en ter ontlasting ... de drukplekken. · orthese, een hulpmiddel om teenstandafwijkingen te corrigeren of ter preventie ... drukpunten. · adviezen m.b.t. rustperiode, opbouwfase, looptechniek en alternatieve · trainingsmogelijkheden · therapie ter preventie ... sportblessures mogelijke indicaties · vermoeidheidsklachten anders dan gebruikelijk na sporten · lokale spierpijnklachten · achillespeesletsel, acuut of chronisch · enkelklachten als gevolg ... regelmatig omzwikken of na acuut letsel · hielklachten · springersknie · voorvoetklachten · pijnlijke nagels/tenen · eelt- en blaarvorming · knie-, heup- en rugklachten · ontstekingen
8.Service
 
u kunt in onze praktijk u snel terecht. wij kennen geen wachtlijsten. een eerste bezoek kan meestal binnen 2/3 weken plaatsvinden. als er zolen vervaardigd moeten worden, dan zijn deze binnen 7 dagen klaar. voor nacontrole's is de wachttijd korter. mensen met suikerziekte ( diabetes) die een wond aan de voet hebben krijgen voorrang en worden binnen 48 uur geholpen. de eerste afspraak bestaat uit een onderzoek ... ongeveer een half uur tot drie kwartier. algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1. deze voorwaarden zijn onvoorwaardelijk ... toepassing op alle door ons geleverde diensten en leveringen. op alle opdrachten / overeenkomsten is het nederlands recht ... toepassing. 2. betalingen geschieden per pin of contant. het is mogelijk de facturering via famed te laten verlopen, maar daar zijn kosten aan verbonden. 3. wij behouden ons het recht voor om, indien u in gebreke blijft, zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te nemen. wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. de kosten hier... komen voor rekening ... de patiënt. 4. u dient zelf zorg te dragen voor declaratie ... de factuur bij de ziektekostenverzekering, ongeacht of dit een ziekenfonds- of particuliere verzekering is. 5. gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 1 werkdag ... te voren geannuleerd of verzet worden. wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. 6. indien u uw controleafspraak verzuimt, wordt de eventuele ver...gende afspraak alsnog in rekening gebracht. tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. 7. door u geplaatste bestellingen (inlegzolen/orthesen, etc.) kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. de patiënt is gehouden alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. indien wij na 2 werkdagen geen afmelding hebben ont...gen dient u de betreffende bestelling ook af te nemen daar wij dan meestal al bezig zijn met de produktie hier.... 8. de materialen voor slippers / zlippo’s worden in uw aanwezig besteld, u kunt deze bestelling niet annuleren, daar het om maatwerk gaat. bij het annuleren ... uw bestelling worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. 9. u kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen ... zorgverzekeringen, daar wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. uiteraard zullen wij wel proberen zo accuraat mogelijk te zijn hierin. wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering. 10. te laat komen betekent, zeker in drukke tijden, gewoon een nieuwe afspraak maken. als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe dan zullen wij proberen u alsnog te helpen. bent u op tijd dan hoeft u zich niet te melden en komen wij u ...zelf halen. bent u te laat dan kunt u zich het beste toch even melden zodat we weten dat u er bent. garantie de zolen en orthesen zijn therapeutische hulpmiddelen. er kan derhalve nooit garantie op het effect ... deze hulpmiddelen worden gegeven.
9.Veelgestelde vragen
 
een overzicht ... veelgestelde vragen die wij krijgen. klik op de vraag om het antwoord te kunnen zien. · wat is het verschil tussen een podotherapeut en andere beroepsbeoefenaren die zich onder meer bedienen ... titels als podoloog, register(sport)podoloog, podo-posturaal-therapeut, etc. · wat is de oorzaak ... tintelingen en een doof gevoel in mijn tenen? · ik heb een likdoorn die, nadat de pedicure hem heeft verwijderd, na 3 weken alweer last geeft. wat kan ik daaraan doen? · hoe kan ik zelf de kloven in mijn hielen behandelen? · hoe kan ik het best mijn nagels knippen? · mag ik met mijn ontstoken teen in een sodabadje? · mijn zoontje ... 3 jaar staat met zijn enkels naar binnen. moet daar wat aan gedaan worden? · wat krijg ik vergoed ... mijn zorgverzekering? wat is het verschil tussen een podotherapeut en andere beroepsbeoefenaren die zich onder meer bedienen ... titels als podoloog, register(sport)podoloog, podo-posturaal-therapeut, etc. podotherapeuten zijn op dit vakgebied de enige beroepsbeoefenaren met een hbo-opleiding (lees hoger beroeps opleiding), momenteel met een bachelor-degree, die wettelijk erkend is door het ministerie ... onderwijs. dit houdt in dat zij als vooropleiding minimaal het havo-diploma dienen te hebben om te worden toegelaten tot de opleiding podotherapie. de opleiding podotherapie gaat met betrekking tot allerlei (medische) vakken dieper op de materie in dan de cursussen/opleiding ... de andere podo-beroepen. er zijn ook een beduidend groter aantal studiebelastinguren vereist. het kunnen analyseren ... te behandelen aandoeningen vereist een zeker niveau. het kunnen beoordelen en lezen ... wetenschappelijke artikelen behoort tevens tot de competenties ... een podotherapeut, eveneens als het communiceren met andere (para)medici zoals fysiotherapeuten/artsen e.d op medisch niveau. de andere hierboven genoemde podo-beroepen hebben op dit moment een opleiding op mbo-niveau waarvoor de toelating geen vooropleiding vereist is. ook zijn de titels onbeschermd, wat wil zegen dat iedereen ze mag voeren. de titel podotherapeut is beschermd en is alleen toegestaan aan degene die ook de hbo opleiding heeft afgerond. let op! de term podotherapie is niet beschermd, dit is niet mogelijk. helaas wordt hierdoor wel eens verwarring geschapen. jammer genoeg wordt met betrekking tot ons vakgebied door andere podo-beroepen (lees: niet-podotherapeuten) soms tevens een verkeerde voorstelling ... zaken gegeven met betrekking tot de inhoud ... ons beroep of de verschillen. hierdoor voelen wij ons genoodzaakt via deze tekst meer duidelijkheid te verschaffen. alle soorten behandelingen en therapiezolen die door andere podo-beroepen worden gedaan/vervaardigd, vallen tevens onder het vakgebied ... de podotherapeut. de podotherapeut zal dus per aandoening en per patiënt beoordelen welke behandeling/therapie voor hem/haar het beste is. top wat is de oorzaak ... tintelingen en een doof gevoel in mijn tenen? de oorzaak ... tintelingen en een doof gevoel is doorgaans een beklemming ... een zenuw. dit kan veroorzaakt worden door knellende schoenen, een afwijkende voetstand of een beknelde zenuw hogerop, bv. in de rug. de oorzaak moet eerst worden vastgesteld d.m.v. een onderzoek. op het gebied ... de podotherapie kan de klacht verholpen worden met een schoenadvies, een orthese en/of met podotherapeutische zolen. top ik heb een likdoorn die, nadat de pedicure hem heeft verwijderd, na 3 weken alweer last geeft. wat kan ik daaraan doen? de oorzaak ... het ontstaan ... een likdoorn is wrijving en overdruk. een podotherapeut kan de oorzaak opsporen en de overdruk m.b.v. een hulpmiddel opheffen. dit hulpmiddel kan een podotherapeutische zool, een orthese, een prothese, een drukverdeling of een nagelbeugel zijn afhankelijk ... de plaats ... de likdoorn. door deze overdruk op te heffen komt de likdoorn niet of minder snel weer terug. dit is weer afhankelijk ... de schoenkeuze, hoe lang de likdoorn al op deze plaats zit en of er sprake is ... andere huidproblemen op die plaats, zoals littekenweefsel. als de pedicure de likdoorn niet helemaal verwijdert kan de podotherapeut dit voor u doen. top hoe kan ik zelf de kloven in mijn hielen behandelen? het ontstaan ... kloven komt vaak voor bij het dragen en slippers of schoenen met open hielen. vaak is er aan de rand ... de hielen eelt aanwezig waarin de kloven ontstaan. als dit zo is zal eerst het eelt verwijderd moeten worden. dit kun je zelf doen met een eeltvijl, te koop bij drogisterijen. daarna is het goed om de hielen elke dag in te wrijven met een crème. is dit niet afdoende dan kan het overmatige eelt verwijderd worden door een pedicure. bij aanhoudende klachten kunnen podotherapeutische zolen uitkomst bieden. top hoe kan ik het best mijn nagels knippen? nagels kunnen het best recht worden afgeknipt. eventuele scherpe hoekjes kunnen iets worden bijgevijld. de kans op het 'ingroeien' ... de nagel is op deze manier het kleinst. top mag ik met mijn ontstoken teen in een sodabadje? in de recente protocollen voor wondjes en ontstekingen aan voeten worden voetbaden afgeraden. dit geldt m.n. voor mensen met diabetes mellitus, reumatoïde artritis en/of bloedvatproblemen. dit i.v.m.: -het verwekende effect ... de baden. bepaalde bacteriën kunnen zich sneller vermenigvuldigen in een vochtige warme omgeving. -de aantasting ... de natuurlijke afweer door soda. hierdoor is de huid meer vatbaar voor infecties en schimmels. -de neuropathie bij sommige diabeten. hierdoor is de temperatuur ... het voetbad niet duidelijk voelbaar en is er kans op verbranding. top mijn zoontje ... 3 jaar staat met zijn enkels naar binnen. moet daar wat aan gedaan worden? het naar binnen staan ... de voeten en enkels is tot ongeveer 6 jaar heel normaal. als uw zoontje geen klachten heeft in de vorm ... pijnklachten, veel vallen tijdens lopen en/of rennen, niet willen lopen, snel moe zijn tijdens lopen dan hoeft er niet direct iets gedaan te worden en kan er worden afgewacht of de voeten uit zichzelf corrigeren. als er wél klachten zijn zou de stand ... de voeten gecorrigeerd kunnen worden met behulp ... podotherapeutische zolen. top wat krijg ik vergoed ... mijn zorgverzekering? volg de onderstaande link naar de website ... de nederlandse vereniging ... podotherapeuten, hier staat een overzicht ... zorgverzekeraars. wanneer u op de naam ... uw zorgverzekeraar klikt, komt er een overzicht naar voren met vergoedingen. let er wel op dat dit om een indicatie gaat, voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. overzicht vergoedingen top
10.Afspraak maken
 
u zult begrijpen dat behandelingen alleen op afspraak plaats kunnen vinden. als u uw gegevens hieronder invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken ... een afspraak. wij willen u attenderen op de vragenlijst hieronder. bekijk vragenlijst alle velden met een * zijn verplichte velden.
 Volgende 10 » 
  
Copyright © 2015 Praktijk voor Podotherapie Buijs in Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.