klachten aan de knien and 11

 Volgende 10 » 
1.Podotherapie
 
podotherapie is sinds 1982 het enige wettelijk erkende beroep op het gebied van voetbehandelingen. de beschermde titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden na afronding van de vierjarige hbo-opleiding podotherapie. een podotherapeut werkt uitsluitend op verwijzing van een arts en behandelt voetklachten en/of klachten aan de enkels, onderbenen, knieën, heupen of rug, die voortkomen uit het verkeerd functioneren van de voeten. daarnaast behandelt de podotherapeut ook klachten als gevolg van een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus of reumatoïde artritis. de podotherapeut behandelt niet alleen de pijnklacht van de patiënt, maar probeert ook de oorzaak van de klacht te achterhalen. specialisatie een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatiënten en het geven van voorlichting (preventie). tot de risicopatiënten behoort o.a. de grote groep diabetes-mellitus patiënten. podotherapeuten zijn de beroepsbeoefenaren die daar speciaal voor opgeleid zijn. de behandeling van diabetische voeten vindt veelal plaats in speciale voetenpoliklinieken in een ziekenhuis, waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt en de podotherapeut is dè beroepsbeoefenaar die hierin participeert. immers de podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt. welke klachten behandelt een podotherapeut? · specifieke voetproblemen bij kinderen · standsafwijkingen van tenen/nagels · overbelasting klachten · vermoeidheidsklachten · sportblessures · klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie, heup en rugklachten · klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma · ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten · ingegroeide nagels daarnaast wordt uiteraard voorlichting gegeven ter voorkoming van diverse klachten. kwaliteitseisen podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. de nederlandse vereniging van podotherapeuten (nvvp) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld. alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de nvvp, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan fontys hogeschool of saxion hogeschool. deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de minister aangewezen. podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het kwaliteitsregister paramedici. dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten cesar en mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, huidtherapeuten, radiologisch therapeuten en – laboranten; in totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn hygiëne opgesteld. tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde post-hbo-cursussen.
2.Behandelingen
 
een podotherapeut is direct toegankelijk of werkt op verwijzing van een huisarts of specialist en behandelt mensen met voetklachten en daarmee samenhangende houdingsproblemen zoals: · standsafwijkingen aan voeten, tenen en nagels · brandende, prikkende, stekende, zeurende en/of pijnlijke voeten · huidproblemen zoals overmatig eelt en likdoorns · nagelproblemen zoals ingegroeide, verdikte, afgebroken, misvormde en pijnlijke nagels · overbelasting klachten, drukplekken en wrijvingsplekken · vermoeidheidsklachten · specifieke voetproblemen bij diabetes mellitus, patiënten met vaatproblemen en reumatoïde artritis · pijn in enkels, knieën, heupen, rug en nek · een afwijkend looppatroon na de diagnose van de verwijzend arts voert de podotherapeut een uitgebreid onderzoek uit. hiermee probeert de podotherapeut de oorzaak van de klachten te achterhalen. dit onderzoek bestaat, afhankelijk van de klacht, uit: · een vraaggesprek waarin de klacht en daarmee samenhangende gegevens besproken worden. · een voetonderzoek waarbij wordt gelet op eventuele afwijkende botstructuren en pijnplekken en de beweeglijkheid van de voeten wordt beoordeeld. · een inspectie waarbij de voetstand en zonodig de houding worden bekeken op een podoscoop. · een ganganalyse waarbij wordt gekeken hoe de voeten en het lichaam functioneren tijdens lopen. · het opmeten van de voeten. · het maken van een scan / voetafdrukken waarop de podotherapeut verschillende kenmerken van de voeten kan herkennen, de stand van de voet te zien is, de lengte van de voet bepaald kan worden en waarop een eventuele therapie ingetekend kan worden.
3.Home
 
onze praktijk in ridderkerk kenmerkt zich door hoge kwalitatieve zorg, service en werkt met de modernste technieken om onderzoeken te doen en zolen te vervaardigen. het (podotherapeutisch-) onderzoek bestaat uit: inspectie, dynamisch voetanalyse, voetscan, functie onderzoek en pijnpalpatie. indien nodig wordt het onderzoek uitgebreid om kniestand, bekken- en lage rug te inspecteren. tevens is onze praktijk ook gespecialiseerd in het onderzoeken, screenen en behandelen van de diabetische (wonden) en reumatische voeten.
4.Voetwijzer
 
diabetische voet mensen met diabetes hebben een grotere kans op problemen met de voeten en de huid dan mensen zonder diabetes. uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier mensen met diabetes vroeg of laat te maken krijgt met voetproblemen. u kunt echter zelf veel doen om deze problemen te voorkomen. meer over de diabetische voet kindervoet als een kind de voeten belast zien we geleidelijk een ver...ering in de st... van de voeten en benen. eerst st... de voeten ver uit elkaar met de benen in een o-st... om het onzekere voortbewegen te vergemakkelijken. met vallen en opst... worden de spieren getraind en het looppatroon zekerder. meer over de kindervoet reumatische voet het exacte ...tal reumapatiënten in nederl... is niet bekend. volgens schattingen zijn 450.000 mensen onder beh...eling van de reumatoloog. echter, het ...tal mensen met gewrichts... ligt velen malen hoger; geschat wordt dat 2.5 tot 3 miljoen mensen last hebben van pijnlijke en/of niet goed functionerende voeten. meer over de reumatische voet sportersvoet tijdens het sporten wordt veel verlangd van de spieren en gewrichten. dit komt door snelheid, kracht en herhalende bewegingen die gemaakt worden. contactsport maakt de kans op blessures vele malen groter. meer over de sportersvoet
5.Kindervoet
 
als een kind de voeten belast zien we geleidelijk een ver...ering in de st... van de voeten en benen. eerst st... de voeten ver uit elkaar met de benen in een o-st... om het onzekere voortbewegen te vergemakkelijken. met vallen en opst... worden de spieren getraind en het looppatroon zekerder. rond het 2e-3e jaar wijzigt de o-st... van de benen zich in een x-st..., tevens vallen de voeten in deze fase vaal nog opvallend naar binnen. vanaf ongeveer het 5e levensjaar g... de benen een rechte vorm ...nemen. door tijdig ingrijpen van een podotherapeut kunnen best...de pijn... vaak verholpen worden en/of afwijkende voet-, been- of teenst...en tijdens de groei gecorrigeerd. indicaties · overmatig struikelen. · niet lang kunnen lopen. · hiel.... · afwijkende/kromme teenst.... · ingegroeide nagel. · knie-, heup- en rug.... · pijn tijdens sporten. · vermoeidheid in voeten en/of benen. · groeipijnen · blaren en pijnlijke drukplekken op de binnenkant van de voet therapiemogelijkheden · zooltherapie ter correctie van de voeten. · zooltherapie ter verbetering van de functie van de voeten. · othese, hulpmiddel om teenst... afwijkingen te corrigeren. · advies m.b.t. spieroefeningen. · nagelbeh...eling. · schoenadvies
6.Reumatische voet
 
het exacte ...tal reumapatiënten in nederl... is niet bekend. volgens schattingen zijn 450.000 mensen onder beh...eling van de reumatoloog. echter, het ...tal mensen met gewrichts... ligt velen malen hoger; geschat wordt dat 2.5 tot 3 miljoen mensen last hebben van pijnlijke en/of niet goed functionerende voeten. op dit moment zijn er meer dan 200 ...doeningen bekend, die onder de term reuma vallen. iedere reumatische ...doening heeft zijn eigen oorzaken, symptomen en gevolgen maar uit onderzoek is gebleken dat 80-96% van alle reumapatiënten voet... heeft! bij enkele vormen van reuma kan door ontstekingsprocessen in en rondom de voetgewrichten de st... van de voeten ver...eren. hierdoor kunnen pijnlijke drukplekken ontst... of de voet kan verstijven waardoor deze niet goed meer functioneert. met behulp van podotherapeutische zolen of ...passingen in de schoen kan de podotherapeut voor pijnverlichting zorgen, tijdens het lopen. daarnaast zal de podotherapeut indien nodig een schoenadvies geven. hierdoor zal de patiënt beter weten wat voor soort schoenen bij zijn/haar voeten passen. werkwijze de podotherapeut begint het onderzoek met een vraaggesprek naar ...leiding van de klacht. vervolgens beoordeelt de podotherapeut de bewegingsmogelijkheden van de voeten en benen. zowel in zithouding als tijdens het st... en lopen worden specifieke bewegingen van voeten en benen getest. de bevindingen, dynamische analyse van het lopen, conclusies en het beh...elplan van de podotherapeut worden besproken met de patiënt en gerapporteerd ... de verwijzer. indien nodig worden ...ere disciplines ingeschakeld en/of beh...elingen op elkaar afgestemd doel door tijdig ingrijpen van de podotherapeut wordt getracht om voet... te verminderen en om pijn te bestrijden. let wel volledige genezing van de reumatische voet... is niet mogelijk. therapiemogelijkheden · zooltherapie voor een betere drukverdeling onder de voet waardoor de functie van de voeten verbetert en de pijn... verminderen · tijdelijke vilttherapie om pijnlijke plekken direct te ontlasten en/of te beschermen · siliconen orthese (=teenstukje) om afwijkende teenst...en te corrigeren en/of ter voorkoming van drukplekken · adviezen m.b.t. dagelijkse voet- en/of nagelverzorging · specifieke schoenadviezen voor patiënten met reumatische ... · wondverzorging indicaties · afwijkende voet- en teenst...en · pijnlijke voeten, tenen en/of nagels · voorvoet... · eelt- en/of likdoornvorming · pijn in de hiel · knie-, heup- en rug... door verkeerde voetst...
7.Sportersvoet
 
tijdens het sporten wordt veel verlangd van de spieren en gewrichten. dit komt door snelheid, kracht en herhalende bewegingen die gemaakt worden. contactsport maakt de kans op blessures vele malen groter. mogelijke oorzaken van sportblessures · slechte warming-up · te snelle opbouw trainingsduur en intensiteit · slecht schoeisel · verkeerde voetst... en/of looppatroon · ...geboren of verworven platvoeten of holvoeten · letsel door misstap of door invloed van ...ere sporters · te slappe of stijve spieren/b...en/gewrichten · combinatie van bovengenoemde therapiemogelijkheden · zooltherapie ter verbetering van het looppatroon en de voetafwikkeling en ter ontlasting van de drukplekken. · orthese, een hulpmiddel om teenst...afwijkingen te corrigeren of ter preventie van drukpunten. · adviezen m.b.t. rustperiode, opbouwfase, looptechniek en alternatieve · trainingsmogelijkheden · therapie ter preventie van sportblessures mogelijke indicaties · vermoeidheids... ...ers dan gebruikelijk na sporten · lokale spierpijn... · achillespeesletsel, acuut of chronisch · enkel... als gevolg van regelmatig omzwikken of na acuut letsel · hiel... · springersknie · voorvoet... · pijnlijke nagels/tenen · eelt- en blaarvorming · knie-, heup- en rug... · ontstekingen
8....gesloten bij de NVVP
9.Service
 
u kunt in onze praktijk u snel terecht. wij kennen geen wachtlijsten. een eerste bezoek kan meestal binnen 2/3 weken plaatsvinden. als er zolen vervaardigd moeten worden, dan zijn deze binnen 7 dagen klaar. voor nacontrole's is de wachttijd korter. mensen met suikerziekte ( diabetes) die een wond ... de voet hebben krijgen voorrang en worden binnen 48 uur geholpen. de eerste afspraak bestaat uit een onderzoek van ongeveer een half uur tot drie kwartier. algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1. deze voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle door ons geleverde diensten en leveringen. op alle opdrachten / overeenkomsten is het nederl...s recht van toepassing. 2. betalingen geschieden per pin of contant. het is mogelijk de facturering via famed te laten verlopen, maar daar zijn kosten ... verbonden. 3. wij behouden ons het recht voor om, indien u in gebreke blijft, zonder nadere ...kondiging incassomaatregelen te nemen. wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. de kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt. 4. u dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij de ziektekostenverzekering, ongeacht of dit een ziekenfonds- of particuliere verzekering is. 5. gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 1 werkdag van te voren geannuleerd of verzet worden. wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. 6. indien u uw controleafspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht. tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. 7. door u geplaatste bestellingen (inlegzolen/orthesen, etc.) kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. de patiënt is gehouden alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. indien wij na 2 werkdagen geen afmelding hebben ontvangen dient u de betreffende bestelling ook af te nemen daar wij dan meestal al bezig zijn met de produktie hiervan. 8. de materialen voor slippers / zlippo’s worden in uw ...wezig besteld, u kunt deze bestelling niet annuleren, daar het om maatwerk gaat. bij het annuleren van uw bestelling worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. 9. u kunt geen rechten ontlenen ... door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, daar wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. uiteraard zullen wij wel proberen zo accuraat mogelijk te zijn hierin. wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering. 10. te laat komen betekent, zeker in drukke tijden, gewoon een nieuwe afspraak maken. als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe dan zullen wij proberen u alsnog te helpen. bent u op tijd dan hoeft u zich niet te melden en komen wij u vanzelf halen. bent u te laat dan kunt u zich het beste toch even melden zodat we weten dat u er bent. garantie de zolen en orthesen zijn therapeutische hulpmiddelen. er kan derhalve nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven.
10.Veelgestelde vragen
 
een overzicht van veelgestelde vragen die wij krijgen. klik op de vraag om het antwoord te kunnen zien. · wat is het verschil tussen een podotherapeut en ...ere beroepsbeoefenaren die zich onder meer bedienen van titels als podoloog, register(sport)podoloog, podo-posturaal-therapeut, etc. · wat is de oorzaak van tintelingen en een doof gevoel in mijn tenen? · ik heb een likdoorn die, nadat de pedicure hem heeft verwijderd, na 3 weken alweer last geeft. wat kan ik daar... doen? · hoe kan ik zelf de kloven in mijn hielen beh...elen? · hoe kan ik het best mijn nagels knippen? · mag ik met mijn ontstoken teen in een sodabadje? · mijn zoontje van 3 jaar staat met zijn enkels naar binnen. moet daar wat ... ged... worden? · wat krijg ik vergoed van mijn zorgverzekering? wat is het verschil tussen een podotherapeut en ...ere beroepsbeoefenaren die zich onder meer bedienen van titels als podoloog, register(sport)podoloog, podo-posturaal-therapeut, etc. podotherapeuten zijn op dit vakgebied de enige beroepsbeoefenaren met een hbo-opleiding (lees hoger beroeps opleiding), momenteel met een bachelor-degree, die wettelijk erkend is door het ministerie van onderwijs. dit houdt in dat zij als vooropleiding minimaal het havo-diploma dienen te hebben om te worden toegelaten tot de opleiding podotherapie. de opleiding podotherapie gaat met betrekking tot allerlei (medische) vakken dieper op de materie in dan de cursussen/opleiding van de ...ere podo-beroepen. er zijn ook een beduidend groter ...tal studiebelastinguren vereist. het kunnen analyseren van te beh...elen ...doeningen vereist een zeker niveau. het kunnen beoordelen en lezen van wetenschappelijke artikelen behoort tevens tot de competenties van een podotherapeut, eveneens als het communiceren met ...ere (para)medici zoals fysiotherapeuten/artsen e.d op medisch niveau. de ...ere hierboven genoemde podo-beroepen hebben op dit moment een opleiding op mbo-niveau waarvoor de toelating geen vooropleiding vereist is. ook zijn de titels onbeschermd, wat wil zegen dat iedereen ze mag voeren. de titel podotherapeut is beschermd en is alleen toegest... ... degene die ook de hbo opleiding heeft afgerond. let op! de term podotherapie is niet beschermd, dit is niet mogelijk. helaas wordt hierdoor wel eens verwarring geschapen. jammer genoeg wordt met betrekking tot ons vakgebied door ...ere podo-beroepen (lees: niet-podotherapeuten) soms tevens een verkeerde voorstelling van zaken gegeven met betrekking tot de inhoud van ons beroep of de verschillen. hierdoor voelen wij ons genoodzaakt via deze tekst meer duidelijkheid te verschaffen. alle soorten beh...elingen en therapiezolen die door ...ere podo-beroepen worden ged.../vervaardigd, vallen tevens onder het vakgebied van de podotherapeut. de podotherapeut zal dus per ...doening en per patiënt beoordelen welke beh...eling/therapie voor hem/haar het beste is. top wat is de oorzaak van tintelingen en een doof gevoel in mijn tenen? de oorzaak van tintelingen en een doof gevoel is doorg...s een beklemming van een zenuw. dit kan veroorzaakt worden door knellende schoenen, een afwijkende voetst... of een beknelde zenuw hogerop, bv. in de rug. de oorzaak moet eerst worden vastgesteld d.m.v. een onderzoek. op het gebied van de podotherapie kan de klacht verholpen worden met een schoenadvies, een orthese en/of met podotherapeutische zolen. top ik heb een likdoorn die, nadat de pedicure hem heeft verwijderd, na 3 weken alweer last geeft. wat kan ik daar... doen? de oorzaak van het ontst... van een likdoorn is wrijving en overdruk. een podotherapeut kan de oorzaak opsporen en de overdruk m.b.v. een hulpmiddel opheffen. dit hulpmiddel kan een podotherapeutische zool, een orthese, een prothese, een drukverdeling of een nagelbeugel zijn afhankelijk van de plaats van de likdoorn. door deze overdruk op te heffen komt de likdoorn niet of minder snel weer terug. dit is weer afhankelijk van de schoenkeuze, hoe lang de likdoorn al op deze plaats zit en of er sprake is van ...ere huidproblemen op die plaats, zoals littekenweefsel. als de pedicure de likdoorn niet helemaal verwijdert kan de podotherapeut dit voor u doen. top hoe kan ik zelf de kloven in mijn hielen beh...elen? het ontst... van kloven komt vaak voor bij het dragen en slippers of schoenen met open hielen. vaak is er ... de r... van de hielen eelt ...wezig waarin de kloven ontst.... als dit zo is zal eerst het eelt verwijderd moeten worden. dit kun je zelf doen met een eeltvijl, te koop bij drogisterijen. daarna is het goed om de hielen elke dag in te wrijven met een crème. is dit niet afdoende dan kan het overmatige eelt verwijderd worden door een pedicure. bij ...houdende ... kunnen podotherapeutische zolen uitkomst bieden. top hoe kan ik het best mijn nagels knippen? nagels kunnen het best recht worden afgeknipt. eventuele scherpe hoekjes kunnen iets worden bijgevijld. de kans op het 'ingroeien' van de nagel is op deze manier het kleinst. top mag ik met mijn ontstoken teen in een sodabadje? in de recente protocollen voor wondjes en ontstekingen ... voeten worden voetbaden afgeraden. dit geldt m.n. voor mensen met diabetes mellitus, reumatoïde artritis en/of bloedvatproblemen. dit i.v.m.: -het verwekende effect van de baden. bepaalde bacteriën kunnen zich sneller vermenigvuldigen in een vochtige warme omgeving. -de ...tasting van de natuurlijke afweer door soda. hierdoor is de huid meer vatbaar voor infecties en schimmels. -de neuropathie bij sommige diabeten. hierdoor is de temperatuur van het voetbad niet duidelijk voelbaar en is er kans op verbr...ing. top mijn zoontje van 3 jaar staat met zijn enkels naar binnen. moet daar wat ... ged... worden? het naar binnen st... van de voeten en enkels is tot ongeveer 6 jaar heel normaal. als uw zoontje geen ... heeft in de vorm van pijn..., veel vallen tijdens lopen en/of rennen, niet willen lopen, snel moe zijn tijdens lopen dan hoeft er niet direct iets ged... te worden en kan er worden afgewacht of de voeten uit zichzelf corrigeren. als er wél ... zijn zou de st... van de voeten gecorrigeerd kunnen worden met behulp van podotherapeutische zolen. top wat krijg ik vergoed van mijn zorgverzekering? volg de onderst...de link naar de website van de nederl...se vereniging van podotherapeuten, hier staat een overzicht van zorgverzekeraars. wanneer u op de naam van uw zorgverzekeraar klikt, komt er een overzicht naar voren met vergoedingen. let er wel op dat dit om een indicatie gaat, voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. overzicht vergoedingen top
 Volgende 10 » 
  
Copyright © 2015 Praktijk voor Podotherapie Buijs in Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.