reumatische voet tips

 Volgende 10 » 
1.Podotherapie
 
podotherapie is sinds 1982 het enige wettelijk erkende beroep op het gebied van voetbehandelingen. de beschermde titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden na afronding van de vierjarige hbo-opleiding podotherapie. een podotherapeut werkt uitsluitend op verwijzing van een arts en behandelt voetklachten en/of klachten aan de enkels, onderbenen, knieën, heupen of rug, die voortkomen uit het verkeerd functioneren van de voeten. daarnaast behandelt de podotherapeut ook klachten als gevolg van een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus of reumatoïde artritis. de podotherapeut behandelt niet alleen de pijnklacht van de patiënt, maar probeert ook de oorzaak van de klacht te achterhalen. specialisatie een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatiënten en het geven van voorlichting (preventie). tot de risicopatiënten behoort o.a. de grote groep diabetes-mellitus patiënten. podotherapeuten zijn de beroepsbeoefenaren die daar speciaal voor opgeleid zijn. de behandeling van diabetische voeten vindt veelal plaats in speciale voetenpoliklinieken in een ziekenhuis, waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt en de podotherapeut is dè beroepsbeoefenaar die hierin participeert. immers de podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt. welke klachten behandelt een podotherapeut? · specifieke voetproblemen bij kinderen · standsafwijkingen van tenen/nagels · overbelasting klachten · vermoeidheidsklachten · sportblessures · klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie, heup en rugklachten · klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma · ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten · ingegroeide nagels daarnaast wordt uiteraard voorlichting gegeven ter voorkoming van diverse klachten. kwaliteitseisen podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. de nederlandse vereniging van podotherapeuten (nvvp) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld. alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de nvvp, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan fontys hogeschool of saxion hogeschool. deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de minister aangewezen. podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het kwaliteitsregister paramedici. dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten cesar en mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, huidtherapeuten, radiologisch therapeuten en – laboranten; in totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn hygiëne opgesteld. tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde post-hbo-cursussen.
2.Behandelingen
 
een podotherapeut is direct toegankelijk of werkt op verwijzing van een huisarts of specialist en behandelt mensen met voetklachten en daarmee samenhangende houdingsproblemen zoals: · standsafwijkingen aan voeten, tenen en nagels · brandende, prikkende, stekende, zeurende en/of pijnlijke voeten · huidproblemen zoals overmatig eelt en likdoorns · nagelproblemen zoals ingegroeide, verdikte, afgebroken, misvormde en pijnlijke nagels · overbelasting klachten, drukplekken en wrijvingsplekken · vermoeidheidsklachten · specifieke voetproblemen bij diabetes mellitus, patiënten met vaatproblemen en reumatoïde artritis · pijn in enkels, knieën, heupen, rug en nek · een afwijkend looppatroon na de diagnose van de verwijzend arts voert de podotherapeut een uitgebreid onderzoek uit. hiermee probeert de podotherapeut de oorzaak van de klachten te achterhalen. dit onderzoek bestaat, afhankelijk van de klacht, uit: · een vraaggesprek waarin de klacht en daarmee samenhangende gegevens besproken worden. · een voetonderzoek waarbij wordt gelet op eventuele afwijkende botstructuren en pijnplekken en de beweeglijkheid van de voeten wordt beoordeeld. · een inspectie waarbij de voetstand en zonodig de houding worden bekeken op een podoscoop. · een ganganalyse waarbij wordt gekeken hoe de voeten en het lichaam functioneren tijdens lopen. · het opmeten van de voeten. · het maken van een scan / voetafdrukken waarop de podotherapeut verschillende kenmerken van de voeten kan herkennen, de stand van de voet te zien is, de lengte van de voet bepaald kan worden en waarop een eventuele therapie ingetekend kan worden.
3.Home
 
onze praktijk in ridderkerk kenmerkt zich door hoge kwalitatieve zorg, service en werkt met de modernste technieken om onderzoeken te doen en zolen te vervaardigen. het (podotherapeutisch-) onderzoek bestaat uit: inspectie, dynamisch voetanalyse, voetscan, functie onderzoek en pijnpalpatie. indien nodig wordt het onderzoek uitgebreid om kniestand, bekken- en lage rug te inspecteren. tevens is onze praktijk ook gespecialiseerd in het onderzoeken, screenen en behandelen van de diabetische (wonden) en reumatische voeten.
4....
 
5....wijzer
 
diabetische ... mensen met diabetes hebben een grotere kans op problemen met de ...en en de huid dan mensen zonder diabetes. uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier mensen met diabetes vroeg of laat te maken krijgt met ...problemen. u kunt echter zelf veel doen om deze problemen te voorkomen. meer over de diabetische ... kinder... als een kind de ...en belast zien we geleidelijk een verandering in de stand van de ...en en benen. eerst staan de ...en ver uit elkaar met de benen in een o-stand om het onzekere voortbewegen te vergemakkelijken. met vallen en opstaan worden de spieren getraind en het looppatroon zekerder. meer over de kinder... ... ... het exacte aantal reumapatiënten in nederland is niet bekend. volgens schattingen zijn 450.000 mensen onder behandeling van de reumatoloog. echter, het aantal mensen met gewrichtsklachten ligt velen malen hoger; geschat wordt dat 2.5 tot 3 miljoen mensen last hebben van pijnlijke en/of niet goed functionerende ...en. meer over de ... ... sporters... tijdens het sporten wordt veel verlangd van de spieren en gewrichten. dit komt door snelheid, kracht en herhalende bewegingen die gemaakt worden. contactsport maakt de kans op blessures vele malen groter. meer over de sporters...
6.Diabetische ...
7.Kinder...
 
als een kind de ...en belast zien we geleidelijk een verandering in de stand van de ...en en benen. eerst staan de ...en ver uit elkaar met de benen in een o-stand om het onzekere voortbewegen te vergemakkelijken. met vallen en opstaan worden de spieren getraind en het looppatroon zekerder. rond het 2e-3e jaar wijzigt de o-stand van de benen zich in een x-stand, tevens vallen de ...en in deze fase vaal nog opvallend naar binnen. vanaf ongeveer het 5e levensjaar gaan de benen een rechte vorm aannemen. door tijdig ingrijpen van een podotherapeut kunnen bestaande pijnklachten vaak verholpen worden en/of afwijkende ...-, been- of teenstanden tijdens de groei gecorrigeerd. indicaties · overmatig struikelen. · niet lang kunnen lopen. · hielklachten. · afwijkende/kromme teenstand. · ingegroeide nagel. · knie-, heup- en rugklachten. · pijn tijdens sporten. · vermoeidheid in ...en en/of benen. · groeipijnen · blaren en pijnlijke drukplekken op de binnenkant van de ... therapiemogelijkheden · zooltherapie ter correctie van de ...en. · zooltherapie ter verbetering van de functie van de ...en. · othese, hulpmiddel om teenstand afwijkingen te corrigeren. · advies m.b.t. spieroefeningen. · nagelbehandeling. · schoenadvies
8.... ...
 
het exacte aantal reumapatiënten in nederland is niet bekend. volgens schattingen zijn 450.000 mensen onder behandeling van de reumatoloog. echter, het aantal mensen met gewrichtsklachten ligt velen malen hoger; geschat wordt dat 2.5 tot 3 miljoen mensen last hebben van pijnlijke en/of niet goed functionerende ...en. op dit moment zijn er meer dan 200 aandoeningen bekend, die onder de term reuma vallen. iedere ... aandoening heeft zijn eigen oorzaken, symptomen en gevolgen maar uit onderzoek is gebleken dat 80-96% van alle reumapatiënten ...klachten heeft! bij enkele vormen van reuma kan door ontstekingsprocessen in en rondom de ...gewrichten de stand van de ...en veranderen. hierdoor kunnen pijnlijke drukplekken ontstaan of de ... kan verstijven waardoor deze niet goed meer functioneert. met behulp van podotherapeutische zolen of aanpassingen in de schoen kan de podotherapeut voor pijnverlichting zorgen, tijdens het lopen. daarnaast zal de podotherapeut indien nodig een schoenadvies geven. hierdoor zal de patiënt beter weten wat voor soort schoenen bij zijn/haar ...en passen. werkwijze de podotherapeut begint het onderzoek met een vraaggesprek naar aanleiding van de klacht. vervolgens beoordeelt de podotherapeut de bewegingsmogelijkheden van de ...en en benen. zowel in zithouding als tijdens het staan en lopen worden specifieke bewegingen van ...en en benen getest. de bevindingen, dynamische analyse van het lopen, conclusies en het behandelplan van de podotherapeut worden besproken met de patiënt en gerapporteerd aan de verwijzer. indien nodig worden andere disciplines ingeschakeld en/of behandelingen op elkaar afgestemd doel door tijdig ingrijpen van de podotherapeut wordt getracht om ...klachten te verminderen en om pijn te bestrijden. let wel volledige genezing van de ... ...klachten is niet mogelijk. therapiemogelijkheden · zooltherapie voor een betere drukverdeling onder de ... waardoor de functie van de ...en verbetert en de pijnklachten verminderen · tijdelijke vilttherapie om pijnlijke plekken direct te ontlasten en/of te beschermen · siliconen orthese (=teenstukje) om afwijkende teenstanden te corrigeren en/of ter voorkoming van drukplekken · adviezen m.b.t. dagelijkse ...- en/of nagelverzorging · specifieke schoenadviezen voor patiënten met ... klachten · wondverzorging indicaties · afwijkende ...- en teenstanden · pijnlijke ...en, tenen en/of nagels · voor...klachten · eelt- en/of likdoornvorming · pijn in de hiel · knie-, heup- en rugklachten door verkeerde ...stand
9.Sporters...
 
tijdens het sporten wordt veel verlangd van de spieren en gewrichten. dit komt door snelheid, kracht en herhalende bewegingen die gemaakt worden. contactsport maakt de kans op blessures vele malen groter. mogelijke oorzaken van sportblessures · slechte warming-up · te snelle opbouw trainingsduur en intensiteit · slecht schoeisel · verkeerde ...stand en/of looppatroon · aangeboren of verworven plat...en of hol...en · letsel door misstap of door invloed van andere sporters · te slappe of stijve spieren/banden/gewrichten · combinatie van bovengenoemde therapiemogelijkheden · zooltherapie ter verbetering van het looppatroon en de ...afwikkeling en ter ontlasting van de drukplekken. · orthese, een hulpmiddel om teenstandafwijkingen te corrigeren of ter preventie van drukpunten. · adviezen m.b.t. rustperiode, opbouwfase, looptechniek en alternatieve · trainingsmogelijkheden · therapie ter preventie van sportblessures mogelijke indicaties · vermoeidheidsklachten anders dan gebruikelijk na sporten · lokale spierpijnklachten · achillespeesletsel, acuut of chronisch · enkelklachten als gevolg van regelmatig omzwikken of na acuut letsel · hielklachten · springersknie · voor...klachten · pijnlijke nagels/tenen · eelt- en blaarvorming · knie-, heup- en rugklachten · ontstekingen
10.Service
 
u kunt in onze praktijk u snel terecht. wij kennen geen wachtlijsten. een eerste bezoek kan meestal binnen 2/3 weken plaatsvinden. als er zolen vervaardigd moeten worden, dan zijn deze binnen 7 dagen klaar. voor nacontrole's is de wachttijd korter. mensen met suikerziekte ( diabetes) die een wond aan de ... hebben krijgen voorrang en worden binnen 48 uur geholpen. de eerste afspraak bestaat uit een onderzoek van ongeveer een half uur tot drie kwartier. algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1. deze voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle door ons geleverde diensten en leveringen. op alle opdrachten / overeenkomsten is het nederlands recht van toepassing. 2. betalingen geschieden per pin of contant. het is mogelijk de facturering via famed te laten verlopen, maar daar zijn kosten aan verbonden. 3. wij behouden ons het recht voor om, indien u in gebreke blijft, zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te nemen. wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. de kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt. 4. u dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij de ziektekostenverzekering, ongeacht of dit een ziekenfonds- of particuliere verzekering is. 5. gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 1 werkdag van te voren geannuleerd of verzet worden. wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. 6. indien u uw controleafspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht. tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. 7. door u geplaatste bestellingen (inlegzolen/orthesen, etc.) kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. de patiënt is gehouden alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. indien wij na 2 werkdagen geen afmelding hebben ontvangen dient u de betreffende bestelling ook af te nemen daar wij dan meestal al bezig zijn met de produktie hiervan. 8. de materialen voor slippers / zlippo’s worden in uw aanwezig besteld, u kunt deze bestelling niet annuleren, daar het om maatwerk gaat. bij het annuleren van uw bestelling worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. 9. u kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, daar wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. uiteraard zullen wij wel proberen zo accuraat mogelijk te zijn hierin. wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering. 10. te laat komen betekent, zeker in drukke tijden, gewoon een nieuwe afspraak maken. als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe dan zullen wij proberen u alsnog te helpen. bent u op tijd dan hoeft u zich niet te melden en komen wij u vanzelf halen. bent u te laat dan kunt u zich het beste toch even melden zodat we weten dat u er bent. garantie de zolen en orthesen zijn therapeutische hulpmiddelen. er kan derhalve nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven.
 Volgende 10 » 
  
Copyright © 2015 Praktijk voor Podotherapie Buijs in Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.