Service

U kunt in onze praktijk u snel terecht. Wij kennen geen wachtlijsten. Een eerste bezoek kan meestal binnen 2/3 weken plaatsvinden.

Als er zolen vervaardigd moeten worden, dan zijn deze binnen 7 dagen klaar.

Voor nacontrole's is de wachttijd korter.

Mensen met suikerziekte ( Diabetes) die een wond aan de voet hebben krijgen voorrang en worden binnen 48 uur geholpen.

De eerste afspraak bestaat uit een onderzoek van ongeveer een half uur tot drie kwartier.

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle door ons geleverde diensten en leveringen. Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.    Betalingen geschieden per PIN of contant. Het is mogelijk de facturering via Famed te laten verlopen, maar daar zijn kosten aan verbonden.

3.    Wij behouden ons het recht voor om, indien u in gebreke blijft, zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te nemen. Wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.

4.    U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij de ziektekostenverzekering, ongeacht of dit een ziekenfonds- of particuliere verzekering is.

5.    Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 1 werkdag van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

6.    Indien u uw controleafspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht. Tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

7.    Door u geplaatste bestellingen (inlegzolen/orthesen, etc.) kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. De patiënt is gehouden alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Indien wij na 2 werkdagen geen afmelding hebben ontvangen dient u de betreffende bestelling ook af te nemen daar wij dan meestal al bezig zijn met de produktie hiervan.

8.    De materialen voor Slippers / Zlippo’s worden in uw aanwezig besteld, u kunt deze bestelling niet annuleren, daar het om maatwerk gaat. Bij het annuleren van uw bestelling worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

9.    U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, daar wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij wel proberen zo accuraat mogelijk te zijn hierin. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.

10.  Te laat komen betekent, zeker in drukke tijden, gewoon een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe dan zullen wij proberen u alsnog te helpen. Bent u op tijd dan hoeft u zich niet te melden en komen wij u vanzelf halen. Bent u te laat dan kunt u zich het beste toch even melden zodat we weten dat u er bent.

Garantie

De zolen en orthesen zijn therapeutische hulpmiddelen. Er kan derhalve nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven.

 

 

Copyright © 2015 Praktijk voor Podotherapie Buijs in Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.